Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Nye innleieregler og flere faste jobber

Kurs-id: 311780
Sted: Folkets Hus, Stavanger
Timetall: 4
Kursstart Info: 26.02.2019 - 26.02.2019
Klokkeslett: 12:00 - 15:45
Påmeldingsfrist: 24.02.2019
Pris: kr Gratis for tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

 

Forbundet har satt  i gang en kampanje for flere faste jobber, og mot ulovlig innleie.

 
Det får vi til ved å støtte og følge opp bedriftstillitsvalgte i spørsmål om innleie i egen bedrift, informere ansatte i bemanningsbransjen om endringer som berører deres arbeidsforhold.
 
Alle tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale som leier inn fra bemanningsbyrå vil få tilbud om kurs i hvordan de skal jobbe med denne problematikken, og oppfølging i etterkant av kursene.
 
Vi vil med dette invitere alle tillitsvalgte som er berørt av innleie/utleie.

Målgruppe: Tillitsvalgte og aktive medlemmer i bedrifter som leier inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå (eller tilsvarende). Innleieansvarlige i avdelingene er også målgruppe for kurset. 
 
Målsetning:
Gjøre deltakerne bevisst på hva som er forbundets målsetninger for arbeidet med innleie det neste året. Gjøre seg kjent med de kriteriene forbundet har stilt opp for når innleie er ok – hvordan den tillitsvalgte skal tenke når han/ hun skal vurdere om innleie er tilrådelig

 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: