Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Grossistoverenskomsten Virke

Kurs-id: 368658
Sted: Clarion Hotel Stavanger
Timetall: 13
Kursstart Info: 23.-25.03.2021
Klokkeslett: 12:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 15.01.2021
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Grossistoverenskomsten Virke

Hvordan skal vi få det (nesten) som vi vil?

Kurs i lokale forhandlinger og regnskapsforståelse

 

I tariffoppgjøret 2020 ble det gjort endringer i grossistoverenskomsten mellom Virke og Fellesforbundet. Blant annet ble det endringer på garantibestemmelsene som har gitt store utbetalinger i februar hvert år. De vil sannsynligvis ikke bli så store i årene som kommer. Isteden ble det lagt vekt på at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger.

Derfor arrangerer Fellesforbundet sammen med transportavdelingene i Agder og Rogaland kurs i lokale forhandlinger på arbeidsplassen.

Målgruppe: Tillitsvalgte og andre som skal være med i lokale forhandlinger på arbeidsplassen

Tid: Kl. 12.00, 16. februar 2021 – 14.00, 18. februar 2021.
Pga. koronasituasjonen er kurset utsatt til 23.-25.03.2021.

Innledere: Roar Eilertsen, Defacto (Regnskap og bedriftsøkonomi), Thomas Jørgensen, leder bransjeråd grossist og Kjetil Larsen, faglig sekretær Fellesforbundet

Alle deltakere må ta med seg siste års regnskap fra bedriften.

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: