Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Fagpolitisk kurs

Kurs-id: 312461
Sted: Radisson Blu Hotell
Timetall: 10
Kursstart Info: 20.03.2019 - 21.03.2019
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 15.03.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kommunestyret -og fylkestingsvalget 2019, er et lokalvalg i Norge og som skjer den 9. september 2019. Det gjør seg ikke sjøl, og da må vi være skolerte og engasjerte! Vår fagligpolitiske konferanse fra 20-21. mars skal bidra til dette. Vi oppfordrer medlemmer/tillitsvalgte som vil delta i valgkampen om å bli med på konferansen.
 
Tapt arbeidsfortjeneste
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson
Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Frank Stuvland, Fellesforbundet avd. 143 på mob: 992 35 015 eller e-post: frank.stuvland@fellesforbundet.org


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: