Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3)

Kurs-id: 335397
Sted: Sola Strand hotel
Timetall: 26
Kursstart Info: 23.11.2020 -26.11.2020
Klokkeslett: 10:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 10.10.2020
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Antall dager: 4
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

FagligTillitsValgt 3 (FTV 3)

Den tillitsvalgte og betydning av medvirkning - Vedtekter - Talerstolen - Historie/Ideologi.
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
 
Læringsmål for modulen er:
- Få en god kunnskap om historien frem til i dag om viktige milepæler og hva som måtte til for å få gjennomslag på endringene i arbeidslivet og mulighetene til å kunne påvirke sin egen fremtid og samfunn.
- Kunne sette opp medlemsmøter , ta aktiv del i lokalpolitikken, og drive aktiv påvirkning av lokal/fylkes/sentral politikken.
- Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt fagligpolitisk, ta del i alle debatter, i møter, med pressen og på arbeidsplassen.
- At hver enkelte lager sin egen lokal handlingsplan for å drive fagligpolitisk arbeid.
 
Målgruppe for kurset er avdelingstillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV1 og 2 eller innehar tilsvarende kompetanse.
 
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: