Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2)

Kurs-id: 335528

Pris: Gratis for medlemmer i Fellesforbundet kr

Quality Airport Hotel Stavanger , Stavanger
Kursstart Info: 22.10.2020 - 25.10.2020
Tid: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 22.09.2020
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no