Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 1, Storefjell

Kurs-id: 366721
Sted: Storefjell Resort Hotel
Timetall: 35
Kursstart Info: 12. - 16.04.2021
Klokkeslett: 11:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 08.01.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Rita Wetting
E-post: rita.wetting@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FTV 1 – Faglig Tillitsvalgt trinn 1

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet Region Sør-Øst.

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.  De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145,00 pr time skattefritt når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00 pr km. Offentlig kommunikasjon dekkes fullt ut.

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50 pr km.

Kontaktperson:

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med kursadministrator Rita Wetting på e-post: rita.wetting@aof.no

Påmelding:

Via SMS: Send ADK 03 til 26001 (NB: Telefonen må ikke ha skjult eller hemmelig nummer!) Avdelingen sender så bekreftet påmelding til AOF, e-post: rita.wetting@aof.no

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: