Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 1 - Lover og avtaler (FTV 1)

Kurs-id: 367614
Sted: Scandic Hotel Alexandra
Timetall: 26
Kursstart Info: 13.04.2021 - 16.04.2021
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 12.03.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag
 
Innhold:
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse. 
Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Knut Erik Brevik
knut.erik.brevik@fellesforbundet.org
tlf: 95104392
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: