Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 1 (FTV 1)

Kurs-id: 375419
Sted: Thon Hotel Nordlys
Timetall: 22
Kursstart Info: 15.11.2021 - 18.11.2021
Klokkeslett: 17:00
Påmeldingsfrist: 15.10.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Innhold:
- Fellesforbundet og organisasjonen
- Tillitsvalgtrollen
- Lov og avtaleverk: med hovedfokus på Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven og vedtekter
- Overenskomsten
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf 928 31 560
 
Kontaktperson ved spørsmål om kurset: 
Nina Søtorp
nina.sotorp@fellesforbundet.no
tlf: 95366770

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: