Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4

Kurs-id: 369368
Sted: Rogaland
Timetall: 23
Kursstart Info: 17.01.2022
Klokkeslett: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 03.12.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Kristjan Sveinsson
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 
 
Målgruppe :  Tillitsvalgte i bedrift/klubb eller avdeling, eller som har gjennomgått FTV 1, 2 og 3, eller innehar tilsvarende kompetanse
 
Kursinnhold
  • Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid
  • Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett
  • Bedriftesn styringsrett
  • Saksbehandlingsregler
  • Stillingsvern (også ved virksomhetsoverdragelse)
  • Arbeidstid
  • Yrkesskade
  • Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen

Etter kurset slutt skal deltakerne kjenne til og få en god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Lære å kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Samt gi kompetanse innenfor kollektive og individuelle saker til å handtere i klubben eller som tillitsvalgt.

Kostnader
Kurset er gratis for medlemmene.
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.
Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km.
 
Det er mulig å søke om stønad til barnepass. Ta kontakt med AOF Norge.
Kontaktperson: Kristján Sveinsson, AOF Norge: kristjan.sveinsson@aof.no; 976 25 409


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: