Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV4)

Kurs-id: 301446
Sted: Sola Strand hotel
Timetall: 30
Kursstart Info: 07.12.2020-10.12.2020
Klokkeslett: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 20.10.2020
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

FagligTillitsValgt 4 (FTV 4)

Læringsmål for modulen er:

Få en god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse.

Kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet.

Handlingskompetanse til å handtere saker som både er kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt.

 

Kursinnhold:

 Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid

 Forskjell på kollektiv og individuell arbeidsrett

 Virksomhetens styringsrett

 Saksbehandlingsregler

 Stillingsvern (også ved virksomhetsoverdragelse)

 Arbeidstid

 Yrkesskade

 Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen

 

 

Medlemsfordeler i Fellesforbundet finner du her.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: