Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 4

Kurs-id: 301955

Pris: kr

Tyrifjord Hotell , Vikersund
Kursstart Info: 03.06.2019 - 07.06.2019
Tid: 09:30 - 14:00
Påmeldingsfrist: 03.05.2019
Kontaktperson: Tone Egeberg
E-post: tone.egeberg@aof.no