Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV 4)

Kurs-id: 356803
Sted: Thon Polar Hotell Tromsø
Timetall: 35
Kursstart Info: 07.12.2020 - 10.12.2020
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 06.11.2020
Pris: kr Gratis for medlemmer.
Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Telefon: 417 63 759
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Faglig Tillitsvalgt 4 (FTV 4)

Kurset vil gi deg god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Du vil kunne sette opp et korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Det bestrebes å gi deltakerne handlingskompetanse til å håndtere saker som både er kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt.
 
Målgruppe for kurset er tillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV 1, 2 og 3 eller tilsvarende.
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
 
Tidsskjema: 

Dag 1:           Oppstart 17.00

Dag 2 og 3:   Oppstart 08.30 og avsluttes 18.00 

Dag 4:           Oppstart 08.30 og avsluttes 13.00  
 
Kurset gratis for medlemmene. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 06.11.2020

 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: