Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3

Kurs-id: 301440
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Timetall: 30
Kursstart Info: 11.11.2019 -14.11.2019
Klokkeslett: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

FagligTillitsValgt 3 (FTV 3)

Den tillitsvalgte i avdelingen - Vedtekter - Talerstolen - Historie/Ideologi.
 
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
Etter kurset skal deltakerne kjenne til avdelingens arbeidsoppgaver, ha kunnskap om organisatoriske, og utadvendte oppgaver i forbindelse med tillitsvalgtrollen i avdelingen.
Målgruppe for kurset er avdelingstillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV1 og 2 eller innehar tilsvarende kompetanse.
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: