Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3

Kurs-id: 301440
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Timetall: 30
Kursstart Info: 11.11.2019 -14.11.2019
Klokkeslett: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 20.09.2019
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

FagligTillitsValgt 3 (FTV 3)

Den tillitsvalgte og betydning av medvirkning - Vedtekter - Talerstolen - Historie/Ideologi.
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
 
Læringsmål for modulen er:
- Få en god kunnskap om historien frem til i dag om viktige milepæler og hva som måtte til for å få gjennomslag på endringene i arbeidslivet og mulighetene til å kunne påvirke sin egen fremtid og samfunn.
- Kunne sette opp medlemsmøter , ta aktiv del i lokalpolitikken, og drive aktiv påvirkning av lokal/fylkes/sentral politikken.
- Det bestrebes å gi kursdeltagerne handlingskompetanse til å jobbe aktivt fagligpolitisk, ta del i alle debatter, i møter, med pressen og på arbeidsplassen.
- At hver enkelte lager sin egen lokal handlingsplan for å drive fagligpolitisk arbeid.
 
Målgruppe for kurset er avdelingstillitsvalgte, eller andre som har gjennomført FTV1 og 2 eller innehar tilsvarende kompetanse.
 
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: