Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3

Kurs-id: 299917
Sted: Clarion hotel Ernst
Timetall: 36
Kursstart Info: 4. - 7. februar
Klokkeslett: 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 05.01.2019
Pris: kr dekkes av forbundet
Antall dager: 4
Kontaktperson: Gro Monsen Høiby
E-post: gro.monsen.hoiby@aof.no
Mobil: 95791116
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 
Få en god kunnskap om historien frem 
til i dag om viktige milepæler og hva 
som måtte til for å få gjennomslag på 
endringene i arbeidslivet og mulig-
hetene til å kunne påvirke sin egen 
fremtid og samfunn.
• Kunne sette opp medlemsmøter, ta 
aktiv del i lokalpolitikken, og drive 
aktiv påvirkning av lokal/fylkes/sentral 
politikken.
• Det bestrebes å gi kursdeltagerne 
handlingskompetanse til å jobbe aktivt 
fagligpolitisk, ta del i alle debatter, i 
møter, med pressen og på arbeids-
plassen.
• At hver enkelte lager sin egen lokale 
handlingsplan


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: