Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2

Kurs-id: 307338
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 26
Kursstart Info: 28.10.2019 - 31.10.2019
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 01.10.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer som er medlem av Fellesforbundet i Møre- og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag
 
Innhold:
Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å kunne gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Ståle Pettersen:   Mob: 918 628 05 eller e-post: staale.pettersen@fellesforbundet.org
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: