Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2

Kurs-id: 308722
Sted: Clarion Hotel Aurora
Timetall: 12
Kursstart Info: 28.10.2019-30.10.2019
Klokkeslett: 11:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 01.10.2019
Pris: kr
Kontaktperson: Berit Ilvær
E-post: berit.ilver@aof.no
Telefon: 417 63 759
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Tidskjema: Oppstart 28.10.2019 kl. 11.00 og avsluttes 30.10.2019 kl. 13.00.
Kurssted:  Clarion Hotel, Aurora.

Målgruppe: Kurset er et fellestiltak for Nordland, Troms og Finnmark. Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet. Bør ha gjennomført FTV1 eller tilsvarende. Deltakerne skal på en god og sikker møte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Ha kunnskap til å gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.

Kurset gratis for medlemmene. Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

Påmeldingsfrist: 01.10.2019

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: