Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 (FTV 2)

Kurs-id: 335763
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 27
Kursstart Info: 16.11.2020 - 19.11.2020
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 15.10.2020
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag
 
Innhold:
Deltakerne skal på en god og sikker måte kunne forberede, gjennomføre og evaluere forhandlinger. Det legges stor vekt på argumentbygging. Få kunnskap til å kunne gjennomgå og analysere et bedriftsregnskap og argumentere ut fra dette.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktpersoner:
Ståle Pettersen, staale.pettersen@fellesforbundet.no, mobil 918 62 805
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: