Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1

Kurs-id: 312723
Sted: Quality Hotel Alexandra
Timetall: 26
Kursstart Info: 02.09.2019 - 05.09.2019
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 01.08.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Møre- og Romsdal og Trøndelag
 
Innhold:
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse.
Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 148/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Knut Erik Brevik:   Mob: 95104392 eller e-post: knut.erik.brevik@fellesforbundet.org
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: