Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1

Kurs-id: 311158
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 26
Kursstart Info: 08.04.2019 - 11.04.2019
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 07.03.2019
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Møre- og Romsdal og Trøndelag
 
Innhold:
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse.
Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Cecilie Søllesvik:   Mob: 48033155 eller e-post: cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: