Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1

Kurs-id: 304118
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Timetall: 36
Kursstart Info: 16.09.2019 - 20.09.2019
Klokkeslett: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 10.08.2019
Pris: kr Gratis for medlemmer i Fellesforbundet
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

 

 Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1)

Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) – 36 timer
Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse
 
Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.
Etter kursets slutt skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass.
 
Målgruppe for kurset er tillitsvalgte.
 
 
 
Tilskudd til barnepass. Aleneforeldre, familier i en vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser, kursdeltakere med funksjonshemmet barn, eller andre som er avhengig av barnepass for å kunne delta på kurset kan søke om tilskudd til barnepass. Les mer her.
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: