Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 1

Kurs-id: 301945
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg
Timetall: 35
Kursstart Info: 02.09.2019 - 06.09.2019
Klokkeslett: 09:30 - 14:00
Påmeldingsfrist: 01.08.2019
Pris: kr 0
Kontaktperson: Tone Egeberg
E-post: tone.egeberg@aof.no
Mobil: 92043485
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

FTV 1 – Faglig Tillitsvalgt trinn 1

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet ADK Sør-Øst.

Innhold:

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.  De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst og kunne avholde et møte på egen arbeidsplass

Tapt arbeidsfortjeneste:

For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 145,00 pr time skattefritt når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:

dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,00 pr km. Offentlig kommunikasjon dekkes fullt ut.

Passasjertillegg er for tiden kr 0,50 pr km.

Kontaktperson:

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med Studiekonsulent Tone Egeberg på mob: 92043485 eller e-post: tone.egeberg@aof.no

Påmelding:

Via SMS: Send ADK 04 til 26001 (NB: Telefonen må ikke ha skjult eller hemmelig nummer!)       Avdelingen sender så bekreftet påmelding til AOF, e-post: tone.egeberg@aof.no

Medlemsfordeler i Fellesforbundet finner du her.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: