Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Bransjekurs

Kurs-id: 339058
Sted: Scandic Hotel Alexandra
Timetall: 11
Kursstart Info: 20.10.2020 - 21.10.2020
Klokkeslett:
Påmeldingsfrist: 22.09.2020
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe
Tillitsvalgte og medlemmer innenfor bil-, byggfag- og verkstedoverenskomsten i Møre og Romsdal. Kurset har 50 plasser.
 
Innhold
Kort om Fellesforbundet, overenskomst, tillitsvalgtes rolle og hvordan løse rollen og arbeidsoppgavene best mulig, innleie, LO favør.
Kurset vil være bransjevis på overenskomst og delvis felles på andre temaer. 
Trenger ingen forhåndskunnskaper for å delta.
 
Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km. Oppfordrer til samkjøring og at en benytter parkeringstunnellen om en kommer med bil.
 
Ved spørsmål om kursene, ta kontakt med; Knut Erik Brevik knut.erik.brevik@fellesforbundet.org tlf 951 04 392 eller cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: