Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Biloverenskomsten

Kurs-id: 312776
Sted: Sortland Hotell
Timetall: 5
Kursstart Info: 28.04.2020
Klokkeslett: 16:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 30.03.2020
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe
Medlemmer og tillitsvalgte på biloverenskomsten
 
Innhold
Innføring på områder i biloverenskomsten og dagsaktuelle spørsmål fra deltakerne.
 
Kurspris
Gratis for medlemmer som får plass på kurset. Det blir sendt ut innkalling via e-post til de som blir godkjent og får plass på kurset.
 
Tapt arbeidsfortjeneste
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver gis det stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 152/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.
 
Reisekostnader
Dekkes etter AOFs satser ved innlevering av reiseregning.
 
Kontaktperson
Sulja Helen Selstad,  91327507 eller sulja.helen.selstad@fellesforbundet.no
 
Veileder: Stig Lundsbakken, overenskomstansvarlig fra Fellesforbundet, Tariffavdeling
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: