Engelsk for HKs tillitsvalgte

Kurs-id: 369077

Pris: kr

Teams Virtuelt kurs , Oslo
Kursstart Info: 25.05.2021 - 27.05.2021
Tid: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 22.04.2021
Kontaktperson: Josephine Bakke
E-post: josephine.bakke@aof.no
Mobil: 91176488