Medlem og tillitsvalgt

Den europeiske utfordring

Kurs-id: 353163
Sted: Brussel/Luxembourg
Timetall: 50
Kursstart Info: 02.09. - 10.09.2021
Klokkeslett: 11:00
Påmeldingsfrist: 09.05.2021
Pris: kr AOF søker forbund
Kontaktperson: Benedicte Ryen Theigmann
E-post: benedicte.ryen.theigmann@aof.no
Telefon: 959 22 251
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.  Uansett i hvilken sektor man jobber, vil beslutninger som fattes i møtene mellom EU og Norge, ha virkninger for hverdagen for norske arbeidstakere.

Dette kurset er ment å gi kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa, slik at tillitsvalgte skal ha bedre forutsetninger for å kunne skjøtte sine oppgaver på en best mulig måte.

Kurset bygges rundt fire innfallsvinkler:

 1. Historisk/ideologisk perspektiv
 2. Markedsperspektiv
 3. Politisk/adminstrativt perspektiv
 4. EU-/EØS-rett

Det historiske perspektiv

 • Fra Martin Luther til Maastricht

Markedsperspektiv

 • EFTA – EU – EØS
 • De fire friheter
 • Europeisk fagbevegelse

Politisk/administrativt perspektiv

 • Norges påvirkningsmuligheter i Europa
 • Norsk politikk i europeisk kontekst
 • Forholdet mellom europeisk integrasjon og nasjonal administrativ tilpasning i et EØS-tilknyttet land

EU-/EØS-rett

 • Fra EU-direktiv til norsk lov – hvorfor og hvordan?
 • EFTA- og EU-domstolen

 

Deltakerne får kursbevis etter å ha gjennomført kurset. Kursbeviset inneholder en detaljert beskrivelse av de emner kurset bygger på.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: