Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Tillitsmannen

Kurs-id: 336654
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 18
Kursstart Info: 26.10.2020 - 28.10.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 14.09.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Tillitsvalgtes behov for å kjenne de regler som er nødvendige for at organisasjonen de leder skal fungere, er viktigere nå enn noen gang. Skal en organisasjon være levende og fylle sine oppgaver, må de tillitsvalgte forstå sine plikter. De må kjenne til rollene i organisasjonen og hvilke oppgaver de har. 

 

På dette kurset blir du kjent med de forskjellige møtene du har i organisasjonen din og hvordan de skal gjennomføres. Du lærer å forberede møter, og du lærer regler for god møteledelse. Du får også gode råd om hvordan du tar notater og skriver protokoller, møtereferater og beretninger

 

Kursets Innhold:

 

  • Tillitsvalgtrollen
  • Organisasjonsdemokrati
  • Møteledelse
  • Foredrag og diskusjon
  • Kort om forhandlingssituasjonen
  • Vedtekter

 

Veileder

Øyvind Hvidsten Fagansvarlig MoTo AOF Norge/LO Kurs og Konferanse

 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

 
Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 

 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.

 

Avmeldingsfristen på våre MoTo kurs er 4 uker før kursstart. 

 

 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: