Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Stressmestring og psykisk helse

Kurs-id: 365279
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Timetall: 18
Kursstart Info: 15.03.2021 - 17.03.2021
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 03.02.2021
Pris: kr 5100
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kursets innhold

Mange i fagbevegelsen opplever en stor stressbelastning i jobben sin. Flere har også ett eller flere verv som tar mye tid og krefter. Når jobbkravene kolliderer med livet utenfor jobb, et privatliv som også kan være krevende, så kan man oppleve at det rett og slett blir for mye. På bakgrunn av dette ser vi på hva stress egentlig er og hvordan det kan virke inn på den psykiske helsen.

Hoveddelen av kurset vil dreie seg om psykisk helse generelt – og hvordan vi møter mennesker som har utfordringer, midlertidig eller varig, med sin psykiske helse. Hvordan forholder vi oss til dette som medmenneske og/eller tillitsvalgt? Hvilke lov- eller avtalemessige rettigheter finnes? Har man krav på tilrettelegging? Sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse? Kan man styrke den psykiske helsen på noen måte? Hvordan håndterer man indre og ytre konflikter?

Vi vet at hver femte sykefraværsdag er knyttet opp mot psykisk sykdom – på dette kurset får du tips og gode råd om hva du kan gjøre på din arbeidsplass og hvordan du kan bistå dine medlemmer. Arbeidsform i kurset er en kombinasjon av teori, dialog, refleksjon, øvelser og oppgaver. Det vektlegges stor grad av deltakeraktivitet, bruk av aktuelle situasjoner fra hverdagen, relevant forskning samt både humoristiske og tankevekkende eksempler.

Veileder

Trond Ullenes og Geir Myklebust 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.

Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: