Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Sosiale medier

Kurs-id: 333701
Sted: Quality Hotel Grand Farris,Larvik
Timetall: 18
Kursstart Info: 16.09.2020 - 18.09.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 12.08.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Øyvind Hvidsten
E-post: oyvind.hvidsten@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Sosiale medier har kommet for å bli. Det er delte meninger om hvor bra, dårlig, nyttig eller unyttig disse mediene er. Hvilke kilder kan man stole på? Hva er «fake news»? Skal man dele alt man leser? Ja, ikke minst tro på alt man leser? Hvordan kan du som medlem i ett LO forbund bruke sosiale medier for å nå frem til andre medlemmer? Hvordan kan du som medlem eller tillitsvalgt benytte deg av sosiale medier på en fornuftig måte, for å nå dine mål? Ikke minst, hvordan unngår man å være ett nettroll? Få verktøyene du trenger, til å håndtere sosiale medier i din hverdag som tillitsvalgt på en god måte, ved å bli med på dette kurset.

 

Kursets Innhold:

Etter endt kurs skal deltakerne:

- ha kunnskap om hva kildekritikk og fake news er

- ha arbeidet med hvordan man som tillitsvalgt kan lage strategi, for bruk av sosiale medier

- være bevisst sin egen rolle som bruker av sosiale medier

- være bevisst ytringsfriheten og hva som innskrenker den

- ha innsikt om de mest brukte sosiale medier

- ha arbeidet med å lage informativ kortfilm

Veileder
 
Øyvind Hvidsten (AOF / LO Kurs og Konferanse) 
 
  
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality Hotel Grand Farris, Larvik.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.
Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: