AOF MoTo - Praktisk styrearbeid

Kurs-id: 300767

Pris: 4000,- Kurset er uten kostnad etter godkjenning fra ditt forbund kr

Quality Airport Hotel Stavanger , Stavanger
Kursstart Info: 20.11.2019 - 21.11.2019
Tid: 10:00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 10.09.2019
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no