Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Praktisk styrearbeid

Kurs-id: 300767
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Timetall: 12
Kursstart Info: 20.11.2019 - 21.11.2019
Klokkeslett: 10:00 - 17:00
Påmeldingsfrist: 10.09.2019
Pris: kr 4000,- Kurset er uten kostnad etter godkjenning fra ditt forbund
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Praktisk styrearbeid for tillitsvalgte

 
Kurs Innhold:
Styremedlemsrollen
Styremedlemmers rettigheter og muligheter etter aksjeloven
Taushetsplikt og habilitet
Relevante lover og avtaler
Bedriftscase
 
Målgruppe:
Medlemmer og tillitsvalgte.
Særlig representanter for ansatte i styrer, bedriftsforsamlinger og konsern.
Kurset egner seg også for tillitsvalgte som står foran valg av ansattes representanter.
 
Læringsmål
Etter endt kurs skal deltagerne ha:
Ha kjennskap til og oversikt over lover og regelverk (Aksjeloven, Regnskapsloven, forskrift om representasjon, avtaleadgang.)
Kjenne til og arbeidet med problemstillinger knyttet til Informasjonsplikt, Drøftelsesplikt, Taushetsplikt, Protokollføring, Uenighet/Problemer underveis i styremøtet og hvordan håndtere dette.
Arbeidet med case om styrearbeid som gjelder saker fra "gulvet" til klubben til Samu/Au/Bau og opp til konsernstyret.
Drøftet og bearbeidet tenkte problemstillinger, herunder interessekonflikter man står overfor i et styre.
 
 
 
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: