Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking

Kurs-id: 333657
Sted: Scandic Hamar
Timetall: 18
Kursstart Info: 30.03.2020 - 01.04.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 24.02.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Personvern, kontroll og overvåkning

Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern. Fafo-undersøkelsen 2010 «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» viser at det er et stort behov for kunnskap knyttet til personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Kursets innhold:

  • Hva er personvern, og hva kan man tillate av overvåking og kontroll på en arbeidsplass?
  • Innføring i regelverk knyttet til området
  • Kunnskap om ordningen med personvernombud
  • Egne arbeidsplasser og bevisstgjøring på praksis
  • GDPR

Veileder

Geir Myklebust (AOF/LO Kurs og Konferanse) 

Gjennomføring

Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Søknad

AOF vil videresende din søknad til ditt LO-forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Du vil kun bli med på dette kurset om ditt LO-forbund innvilger stipend, og blir automatisk avmeldt om dette ikke er innvilget.

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må deretter sendes til AOF. 

Avmeldingsfristen på våre MoTo kurs er 4 uker før kursstart.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: