Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2

Kurs-id: 300753
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Timetall: 18
Kursstart Info: 07.10.2019 - 09.10.2019
Klokkeslett: 08:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 10.08.2019
Pris: kr Kurset er uten kostnad for medlemmer og tillitsvalgte etter godkjenning fra ditt forbund
Kontaktperson: Sunniva F. Mæland
E-post: sunniva.maeland@aof.no
Mobil: 947 85 669
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Økonomiforståelse 

Bedriftsøkonomi og økonomistyring for deg som ikke er økonom.
Kurset gir en innføring og nødvendige kunnskaper i bedriftsøkonomi
og hvordan gjøre enkle regnskapsanalyse og gjør deltagerne fortrolige
med noen begrepene som blir brukt både i styrerommene og i lønnsforhandlinger.
 
Forståelse av sentrale økonomiske begreper og sammenhenger
Gjøre enkle lønnsomhetsvurderinger
Hvordan måle god likviditet
Se forbedringsmuligheter
ha en grunnleggende forståelse for betydningen noen sentrale økonomiske begreper
ha drøftet og reflektert over økonomiske planprosesser (budsjettering) og betydningen av at medlemmer og tillitsvalgte deltar i dette arbeidet
ha arbeidet med tolkning av faresignaler i et regnskap
ha forståelse av begrepet humankapital og ha reflektert over betydningen av menneskets kunnskaper og erfaringer som økonomisk verdi i budsjett- og regnskapssammenheng
ha diskutert og reflektert over sammenhengen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi
ha fått kjennskap til forholdet mellom balanse og resultat. Kunne forstå et selskaps årsregnskap, budsjett og likviditet
ha fått kjennskap til sentrale bestemmelser i aksjeloven

Kurset er 3 dager kl. 08:00 - 15:00 lunsj er inkludert.
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: