Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet - psykososialt arbeidsmiljø

Kurs-id: 314065
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Timetall: 18
Kursstart Info: 24.04.2019 - 26.04.2019
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 18.03.2019
Pris: kr 4850
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Man antar at mellom 5-10% av den voksne, yrkesaktive befolkningen blir mobbet og trakassert på arbeidsplassen. For dem det angår er det svært alvorlig, og mange ender opp som uføre etter store psykiske belastninger over lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig øker sin kunnskap om temaet.  
 
Kursets innhold
-grunnleggende kjennskap til mobbing (hva det innebærer, hvem og hvordan den rammer).
-oversikt over aktørenes ansvar og roller i slike konflikter og arbeidsmiljølovens bestemmelser.
-kjennskap til varslingsbestemmelsene og arbeide med å bedre virksomhetens egne rutiner/prosedyrer for å fange opp og å behandle personkonflikter.
-fått jobbet med konkrete problemstillinger som gir trening i å analysere, forstå og ta opp dette på egen arbeidsplass. 
 
Veileder
Geir Myklebust (AOF / LO Kurs og Konferanse) 
 
  
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Scandic Ambassadeur i Drammen.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
Du kan søke alle våre MoTo-kurs på vår nettadresse under overskriften "Medlem og tillitsvalgt". Eventuelt kan du også ringe oss direkte. AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 
Hvis søknaden IKKE innvilges blir du automatisk avmeldt fra kurset.
 
Medlemmer av Fagforbundet (www.fagforbundet.no) må søke sin lokale avdeling om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.  
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: