Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Kvinner i fokus

Kurs-id: 298783
Sted: Scandic Hell
Timetall: 18
Kursstart Info: 20.02.2019 - 22.02.2019
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 11.01.2019
Pris: kr 4850
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Organisasjons-Norge har bruk for aktive kvinner som deltar i samfunnsdebatten på egne premisser og setter dagsorden.
Dette kurset er ment for de kvinnene som har lyst til å delta mer i offisielle forum både på jobb og kanskje også innen politikk eller samfunnsliv for øvrig. Du får trening i både formelle og uformelle samtaler sammen med andre kvinner som har lyst til å bli tryggere og få mer selvtillit til å markere seg med sine standpunkt.
Tilbakemeldingene på kurset er svært gode og mange kvinner opplever at de har stort utbytte av å være med. Hiv deg med du også!
 
Kursets innhold
 
* Bevisstgjøring om hva som hemmer og fremmer god kommunikasjon
* Trening i å beherske forskjellige kommunikasjonsformer
* Diskutere, reflekterte og trene på egen rolle i forhandlingssituasjoner
* Utvikle deg selv, og lære teknikker for selvhevdelse
* Kjenne igjen hersketeknikker og håndtere disse
 
Veileder
 
Geir Myklebust (LO Kurs og Konferanse, AOF Norge)
 
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt på 3 dager med 2 netter på Scandic Hell.
 
Søknad
 
Søknader sendes AOF som vil videresende søknadene til de respektive forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgiften, reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.
 
For de som er organisert i Fagforbundet er det den lokale fagforeningen som må dekke kursavgiften på kr. 4.700,- ,
reiseutgifter, hotell og evt. tapt arbeidsfortjeneste. Bekreftelse på dette sendes med søknaden.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: