Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - IA-avtalen

Kurs-id: 333639
Sted: Quality Hotell Tønsberg
Timetall: 18
Kursstart Info: 26.02.2020 - 28.02.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 22.01.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bli med og bidra til et romsligere arbeidsliv

Er du tillitsvalgt eller verneombud?Da er du en av nøkkelpersonene i fellesinnsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv.

Har dere ofte sykefravær som agenda?Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å forebygge sykefravær og frafall, og fremme inkludering. Dette er kurset for deg som ønsker å sette deg grundigere inn i det IA-avtalen handler om.

Læringsmål

 

Etter endt kurs skal deltakerne ha:

• gjennomdrøftet og tatt standpunkt i norsk sykefraværsdebatt fra et faglig/politisk ståsted..

• fordypet seg i faktagrunnlaget for sykefraværets årsaker og hva som påvirker sykefraværet.

• en oversikt over hvilket lov- og avtaleverk som regulerer området samt aktører i IA arbeidet og deres oppgaver.

• gjennomgått teori om og ha noe trening i systematisk arbeide for å redusere sykefraværet.

 

Veileder

 
 (AOF / LO Kurs og Konferanse) 
 
  
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund.
Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.
 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: