Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - IA-avtalen

Kurs-id: 320660
Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik
Timetall: 18
Kursstart Info: 04.09.2019 - 06.09.2019
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 31.07.2019
Pris: kr 4850
Kontaktperson: Heidi Strand
E-post: heidi.strand@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering.
Kurset er ment for dem som er interesserte i å få til dette i praksis, og som også ønsker å kjenne litt mer til innholdet i selve avtalen.  
 
Kursets innhold
 
- drøfting av problemstillinger og standpunkt i norsk sykefraværsdebatt.
- fordypning i faktagrunnlaget for årsaker til utstøting, frafall og sykefravær i arbeidslivet.
- Oversikt over hvilket lov- og avtaleverk som regulerer området samt aktører i IA-arbeidet og deres oppgaver.
- Oversikt over andre sider ved IA-arbeidet, bl.a. å få flere med redusert arbeidsevne i jobb, økning av reell pensjonsalder og hva som fører til økt jobbnærvær.  
 
Veileder
 
Geir Myklebust (AOF Norge) 
 
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality Hotell Strand, Gjøvik.
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. 
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.  
 
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: