Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - HMS-Økonomi

Kurs-id: 333652
Sted: Scandic Park Sandefjord
Timetall: 18
Kursstart Info: 18.03.2020 - 20.03.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 12.02.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Kurset passer for alle som som arbeider med, eller er interesserte i HMS-relaterte spørsmål. Snakker man økonomenes språk har man større sjanse for å få gjennomslag i viktige beslutningsfora. Her er det ikke lagt opp til at du trenger mer enn vanlige basiskunnskaper i matematikk eller økonomi, da kurset legger opp til at enhver deltaker skal kunne bruke kunnskapen i ettertid.  
 
Kursets Innhold
 
- Forstå de økonomiske sammenhengene og konsekvensene av god og dårlig HMS.
- Kunne foreta gode vurderinger og samtaler rundt kostnader og nytte av HMS-tiltak.
- Kunne regne konkret på ulike typer tiltak
- Vite hvordan man kan implementere god HMS-økonomisk praksis i egen virksomhet 
 
Veileder
 
Geir Myklebust (AOF/LO Kurs og Konferanse) 
 
  
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Scandic Park Sandefjord
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt LO-forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Du vil kun bli med på dette kurset om ditt LO-forbund innvilger stipend, og blir automatisk avmeldt om dette ikke er innvilget.
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må deretter sendes til AOF. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: