Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte

Kurs-id: 364895
Sted: Quality Hotel Tønsberg
Timetall: 18
Kursstart Info: 08.02.2021 - 10.02.2021
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 23.12.2020
Pris: kr 5100
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

I HMS-arbeidet er det av stor viktighet at partene i bedriften klarer å etablere et godt samarbeid. Ikke minst er det viktig at verneombudet samarbeider med de tillitsvalgte. Men hvem gjør hva? Hvem har myndighet? Hvor har vi sterke felles interesser, og kan vi bli uenige?
Dette og mye mer handler dette kurset om, og derfor egner det seg godt for såvel medlemmer med interesse for HMS til fagorganiserte verneombud og tillitsvalgte.
 
Kursets innhold
 
Etter endt kurs skal deltakerne ha:
 
- fått en innføring og orientering i internkontrollforskriften, og det lovverk som denne omfatter.
- en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet på HMS- området.
- arbeidet med problemstillinger omkring arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll.
- drøftet og reflektert over de ulike aktørene på HMS-området, rollefordelingen mellom tillitsvalgt, verneombud og arbeidsmiljøutvalg og hvilket regelverk som gjelder.
 
Veileder
 
Geir Myklebust (AOF Norge/LO Kurs og Konferanse)
 
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality hotell, Tønsberg
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse utgiftene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF sammen med søknaden.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: