Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Grunnleggende Arbeidsrett

Kurs-id: 299497
Sted: Quality Hotel Grand, Kristiansund
Timetall: 16
Kursstart Info: 10.04.2019 - 12.04.2019
Klokkeslett: 12:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 01.03.2019
Pris: kr 4850
Kontaktperson: Geir Myklebust
E-post: geir.myklebust@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

For en tillitsvalgt er det umulig å komme utenom emnet arbeidsrett. Det er et omfattende emne, hvor mange føler de kommer til kort. Dette kurset skal forsøke å bøte på det.
Kurset er kalt grunnleggende arbeidsrett, fordi det skal gi deg som deltaker et grunnlag, et helhetlig fundament, som du kan bygge videre på etter hvert som du skaffer deg erfaring som tillitsvalgt, og skaffer deg nye kunnskaper.
Dette kurset vil forhåpentligvis gi deg litt bedre oversikt over hva arbeidsrett handler om, og et puff videre.
 
Kursets innhold
 
Etter endt kurs skal deltakeren:
 
- ha oversikt over ulike rettskilder
- kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon
- ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster
- ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser
- vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.
 
Veileder
 
Geir Myklebust (AOF Norge / LO Kurs og Konferanse)
 
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality Grand Hotell i Kristiansund.
Start på dag 1 er kl. 1200, med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300.
 
Søknad
 
Du kan søke på alle våre MoTo-kurs på vår nettadresse aof.no under boksen kalt "Medlem- og tillitsvalgt". Du kan også evt. ringe inn din påmelding.
AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse utgiftene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: