Medlem og tillitsvalgt

AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet

Kurs-id: 333684
Sted: Quality Hotel Fredrikstad
Timetall: 18
Kursstart Info: 21.10.2020 - 23.10.2020
Klokkeslett: 11:00 - 13:00
Påmeldingsfrist: 16.09.2020
Pris: kr 4950
Kontaktperson: Trine Jørgensen
E-post: trine.jorgensen@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

MoTo Arbeidslivskriminialitet

 

Fenomenet arbeidslivskriminalitet forbindes ofte med svart arbeid og sosial dumping. En fellesnevner er at useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og velferdsordninger. Arbeidslivskriminaliteten har de senere årene blitt mer målrettet og organisert. Metodene til lovbryterne varierer. Eksempler på denne typen kriminalitet er:

·       svart arbeid – å ikke betale skatt

·       sosial dumping – når arbeidstakere har dårlige vilkår for arbeid og lønn

·       tvangsarbeid

·       menneskehandel

·       å unndra skatt – å gi feil opplysninger til myndighetene slik at du betaler mindre skatt

·       hvitvasking – å sette inn penger i lovlig virksomhet som du har tjent ved å bryte loven

Som tillitsvalgt er det viktig at du vet hva arbeidslivskriminalitet er, hvordan oppdage det og hvilke virkemidler du kan bruke for å bekjempe det. I dette kurset vil vi se på dette og hvilke rolle fagbevegelsen og forskjellige etater har i bekjempelsen av dette problemet. 

 
Veileder
 
Geir Myklebust (AOF/LO Kurs og Konferanse) 
 
  
Gjennomføring
 
Kurset går over 18 timer fordelt over 3 dager med 2 netter på Quality Hotel Fredrikstad
Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 
 
Søknad
 
AOF vil videresende din søknad til ditt LO-forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdskostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Du vil kun bli med på dette kurset om ditt LO-forbund innvilger stipend, og blir automatisk avmeldt om dette ikke er innvilget.
 
Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må deretter sendes til AOF. 
 
Avmeldingsfristen på våre MoTo kurs er 4 uker før kursstart. 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: