Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Engelsk for tillitsvalgte, virtuelt kurs Oslo/Oslo 24.11.2020 Påmelding
AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet Viken/Grålum 09.12.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Troms og Finnmark/Tromsø 30.11.2020 Påmelding
AOF MoTo - Sosiale medier, virtuelt kurs Oslo/Oslo 07.12.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Viken/Siggerud 18.01.2021 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Viken/Siggerud 13.09.2021 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Viken/Siggerud 19.04.2021 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Viken/Siggerud 11.10.2021 Påmelding
Arbeidsmiljøskolering - kommunikasjon og samarbeid Oslo/Oslo 02.12.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolering - organisasjon og ledelse Oslo/Oslo 03.12.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Viken/Siggerud 27.09.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Viken/Siggerud 22.03.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Viken/Siggerud 15.02.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Viken/Siggerud 22.11.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Viken/Siggerud 26.04.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Viken/Siggerud 23.08.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Viken/Siggerud 04.01.2021 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Viken/Siggerud 31.05.2021 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 02.09.2021 Påmelding
European Works Councils Viken/Lillestrøm 05.01.2021 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Viken/Jessheim 21.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - ADK samling for ADK Midt-Norge Trøndelag/Stjørdal 11.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Avdelingsleder og studieledersamling Rogaland/Sola 04.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt Modul 1 (FTV 1) Trøndelag/Hell 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3) Trøndelag/Stjørdal 19.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV 4) Troms og Finnmark/Tromsø 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 (FTV4) Rogaland/Sola 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgtskolering Modul 1 (FTV 1) Møre og Romsdal/Molde 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgtskolering 2 (FTV 2) Trøndelag/Stjørdal 07.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2) Rogaland/Stavanger 22.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Agder/Kristiansand S 30.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Rogaland/Sola 23.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Pensjon - Halden Fagforening Viken/Siggerud 12.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Veiledersamling Rogaland/Sola 03.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - VTA Rogaland/Stavanger 11.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3) Troms og Finnmark/Tromsø 09.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet- Lo felles ungdomskurs digitalt Nordland/Bodø 07.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet Overenskomst Byggfag Troms og Finnmark/Tromsø 01.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet Overenskomst Havbruk Troms og Finnmark/Tromsø 01.12.2020 Påmelding
Fellesforbundet -Sentral ungdomskonferanse delvis digital Trøndelag/Trondheim 24.10.2020 Påmelding
FF - Faglig tillitsvalgt 4 Viken/Jessheim 30.01.2021 Påmelding
FF - FTV 1 Nordland/Bodø 08.02.2021 Påmelding
FF - FTV 2 Nordland/Bodø 22.03.2021 Påmelding
FF - FTV 3 Nordland/Bodø 01.11.2021 Påmelding
FF - FTV 4 Nordland/Bodø 22.11.2021 Påmelding
FF - Grunnopplæringa Viken/Grålum 16.11.2020 Påmelding
FF - Ny som tillitsvalgt avd. 001 Viken/Lillestrøm 27.10.2020 Påmelding
FF - Overenskomstkurs Byggindustri Nordland/Mo i Rana 16.11.2020 Påmelding
FF - Ungdomskurs Nordland/Bodø 17.11.2020 Påmelding
FF - Veiledersamling Nordland/Tverlandet 24.11.2020 Påmelding
FF Faglig tillitsvalgt 3 - Bergen Vestland/Sandsli 30.10.2020 Påmelding
FF Faglig tillitsvalgt 4 - Bergen Vestland/Blomsterdalen 06.11.2020 Påmelding
FF Riksavtalen Vestland/Blomsterdalen 16.11.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Viken/Siggerud 21.09.2021 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Viken/Siggerud 20.04.2021 Påmelding
LO-skolen modul Læring Viken/Siggerud 11.01.2021 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Viken/Siggerud 08.11.2021 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Viken/Siggerud 13.09.2021 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Viken/Siggerud 08.02.2021 Påmelding
MOTO- Økonomiforståelse Vestland/Bergen 10.11.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og verving- Dagskole Vestland/Bergen 09.11.2020 Påmelding