Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Mobbing og trakassering Akershus/Siggerud 07.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Vestfold/Tønsberg 13.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Buskerud/Kongsberg 14.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS-Økonomi Trøndelag/Stjørdal 18.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Hedmark/Furnes 11.12.2019 Påmelding
AOF MoTo - Pensjon Trøndelag/Stjørdal 26.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Troms/Tromsø 30.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Rus i arbeidslivet Møre og Romsdal/Kristiansund N 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2 Rogaland/Stavanger 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 14.09.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 13.01.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 05.10.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 20.04.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.11.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.05.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 24.08.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 06.01.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 30.11.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 10.02.2020 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 03.09.2020 Påmelding
European Works Councils Akershus/Lillestrøm 07.01.2020 Påmelding
Fellesforb ADK-Øst - Faglig ungdomstillitsvalgt Akershus/Siggerud 27.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Akershus/Jessheim 18.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Akershus/Jessheim 25.04.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Akershus/Jessheim 17.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Akershus/Jessheim 21.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 Akershus/Jessheim 25.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Svolvær 20.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Sortland 19.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Delegatkurs Landsmøte Tale- og debatteknikk Rogaland/Stavanger 12.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Delegtkurs Landsmøte Rogaland/Stavanger 10.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Trøndelag/Stjørdal 25.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Akershus/Jessheim 20.03.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Telemark/Stathelle 09.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Buskerud/Vikersund 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Rogaland/Stavanger 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Vest-Agder/Kristiansand S 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Møre og Romsdal/Ålesund 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Akershus/Siggerud 26.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Vestfold/Åsgårdstrand 04.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 Nordland/Bodø 05.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Rogaland/Stavanger 11.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Akershus/Siggerud 23.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Trøndelag/Stjørdal 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Landsmøteforberedelser regi avd 57 Rogaland/Stavanger 26.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Landsmøtekurs Nordland/Kjerringøy 02.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Nye innleieregler og flere faste jobber Rogaland/Stavanger 24.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet Faglig tillitsvalgt 2 Troms/Tromsø 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet Faglig tillitsvalgt 4 - ekstra Hordaland/Blomsterdalen 01.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet Overenskomstkurs Havbruk Troms/Tromsø 13.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet Tariffkurs Troms/Tromsø 10.12.2019 Påmelding
Fellesforbundets ADK-Øst regionale ungdomskonferanse Akershus/Vettre 17.01.2020 Påmelding
Fellesforbundets grunnopplæring Østfold/Østfold 21.10.2019 Påmelding
FF - VO for forsvaret Troms/Harstad 28.11.2019 Påmelding
FF Riksavtalen Hordaland/Kokstad 28.10.2019 Påmelding
Flerefastejobber - Hotell & restaurant Akershus/Siggerud 30.10.2019 Påmelding
Forkurs Miljø modul 1 Ytre miljø i verneorganisasjonen Akershus/Siggerud 20.04.2020 Påmelding
Globaliseringskolen Oslo/Yorkshire - England 04.06.2020 Påmelding
Kopi av FF Riksavtalen Hordaland/Sandsli 11.11.2019 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 29.09.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 31.03.2020 Påmelding
LO-skolen modul Læring Akershus/Siggerud 03.02.2020 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Akershus/Siggerud 16.11.2020 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Akershus/Siggerud 02.03.2020 Påmelding
Miljø modul 2 Miljø og samfunn Akershus/Siggerud 17.08.2020 Påmelding
MoTo - Ta vare på den tillitsvalgte (med overnatting) Østfold/Grålum 28.11.2019 Påmelding
NAF Ungdomskurs i Bergen for avdeling 3 og 6 Hordaland/Kokstad 06.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Vest-Agder/Kristiansand S 24.08.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Nordland/Bodø 30.03.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Trøndelag/Hell 20.01.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Møre og Romsdal/Ålesund 11.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling - Dagkurs Hordaland/Bergen 02.03.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling - Dagkurs Oslo/Oslo 02.03.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Akershus/Siggerud 18.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Oslo/Oslo 23.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og verving Telemark/Skien 20.04.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og verving Troms/Tromsø 04.05.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og verving Hedmark/Hamar 10.02.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen Østfold/Grålum 31.08.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen Akershus/Siggerud 10.12.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen Rogaland/Sola 29.01.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging lover og regler i arbeidslivet Akershus/Siggerud 27.04.2020 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging organisasjonskunnskap Vestfold/Tønsberg 22.10.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging organisasjonskunnskap Hordaland/Bergen 04.02.2020 Påmelding
Norsk Arbeidsmandsforbund - Organisasjonskurs Rogaland/Stavanger 14.10.2019 Påmelding
Ungdommens Nordområdekonferanse /Piteå 30.01.2020 Påmelding
Yorkshireskolen Oslo/Yorkshire - England 25.10.2020 Påmelding