Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet Vestfold/Sandefjord 09.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Vestfold/Tønsberg 13.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den Tillitsvalgte Trøndelag/Oppdal 05.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Buskerud/Kongsberg 14.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Oppland/Gjøvik 04.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Hedmark/Furnes 11.12.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Psykososialt arbeidsmiljø Del 2 Vestfold/Tønsberg 22.05.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet psykososialt arbeidsmiljø Del 2 Buskerud/Kongsberg 17.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - Pensjon Akershus/Skjetten 12.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Akershus/Jessheim 23.09.2019 Påmelding
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Rogaland/Stavanger 23.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2 Rogaland/Stavanger 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 09.09.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 13.01.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 14.09.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 05.10.2020 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 21.10.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 20.04.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 16.03.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.05.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.11.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 24.08.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 06.01.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 26.08.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 30.11.2020 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 10.02.2020 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 03.09.2020 Påmelding
European Works Councils Akershus/Lillestrøm 07.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Sortland 19.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Svolvær 20.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Nordland/Bodø 01.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Oppland/Gjøvik 29.08.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Hordaland/Norheimsund 24.05.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Akershus/Siggerud 13.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Rogaland/Stavanger 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Møre og Romsdal/Molde 02.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Trøndelag/Stjørdal 25.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 1 Buskerud/Kongsberg 02.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Telemark/Stathelle 09.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Buskerud/Noresund 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Møre og Romsdal/Ålesund 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Rogaland/Stavanger 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Vest-Agder/Kristiansand S 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Akershus/Siggerud 26.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Hordaland/Ulvik 30.08.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Hordaland/Voss 27.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 2 Vestfold/Åsgårdstrand 04.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Troms/Tromsø 28.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Akershus/Siggerud 23.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Hordaland/Voss 18.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Rogaland/Stavanger 11.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Trøndelag/Stjørdal 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Klubbkonferanse Rogaland/Stavanger 05.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Landsmøteforberedelser Rogaland/Stavanger 13.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Nye innleieregler og flere faste jobber Rogaland/Stavanger 04.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Studielederkonferanse Trøndelag/Stjørdal 06.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Workshop for innleieansvarlige i avdelingene, avdelingsledere og aktuelle tillitsvalgte Rogaland/Stavanger 11.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet avd 650 Kurs i nye innleiebestemmelser Hedmark/Alvdal 21.06.2019 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 31.03.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 29.09.2020 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 24.09.2019 Påmelding
LO-skolen modul Læring Akershus/Siggerud 03.02.2020 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 11.11.2019 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 12.10.2020 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Akershus/Siggerud 16.11.2020 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Akershus/Siggerud 02.03.2020 Påmelding
MoTo - Sommerpatruljen Østfold/Grålum 12.06.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Møre og Romsdal/Ålesund 11.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Lov, avtale og forhandling Hedmark/Hamar 26.08.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Oslo/Oslo 23.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Akershus/Siggerud 18.11.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs Organisasjon og organisering Nordland/Fauske 09.09.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging hovedavtalen Akershus/Siggerud 10.12.2019 Påmelding
NAF Grunnkurs påbygging lover og regler i arbeidslivet Akershus/Siggerud 21.08.2019 Påmelding
NAF Ungdomskurs Rogaland/Stavanger 24.05.2019 Påmelding
Veilederskolering Akershus/Siggerud 21.10.2019 Påmelding
Yorkshireskolen Oslo/Yorkshire - England 25.10.2020 Påmelding