Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 20.11.2019 Påmelding
AOF MoTo - Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold Trøndelag/Brekstad 27.03.2019 Påmelding
AOF MoTo - Arbeidslivskriminalitet Vestfold/Larvik 13.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Grunnleggende Arbeidsrett Møre og Romsdal/Kristiansund N 10.04.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den Tillitsvalgte Trøndelag/Oppdal 05.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS og den tillitsvalgte Troms/Tromsø 06.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - HMS-Økonomi Oppland/Gjøvik 23.01.2019 Påmelding
AOF MoTo - IA-avtalen Trøndelag/Tiller 05.12.2018 Påmelding
AOF MoTo - Kvinner i fokus Buskerud/Kongsberg 13.03.2019 Påmelding
AOF MoTo - Kvinner i fokus Trøndelag/Stjørdal 20.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt arbeidsmiljø Del 2 Vestfold/Tønsberg 22.05.2019 Påmelding
AOF MoTo - Pensjon Akershus/Skjetten 12.06.2019 Påmelding
AOF MoTo - Praktisk styrearbeid Rogaland/Stavanger 10.04.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tale- og presentasjonsteknikk Møre og Romsdal/Ålesund 18.01.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Rogaland/Stavanger 22.05.2019 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Rogaland/Stavanger 23.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer Rogaland/Stavanger 25.02.2019 Påmelding
AOF MoTo - Økonomiforståelse for ikke-økonomer trinn 2 Rogaland/Stavanger 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsmiljø i endring Akershus/Siggerud 19.08.2019 Påmelding
Arbeidsmiljø i endring - forkurs Akershus/Siggerud 18.03.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 09.09.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 1 Akershus/Siggerud 01.04.2019 Påmelding
Arbeidsmiljøskolen trinn 2 Akershus/Siggerud 07.10.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Individuell arbeidsrett Akershus/Siggerud 21.10.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Kollektiv arbeidsrett Akershus/Siggerud 08.04.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 25.11.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Medbestemmelse Akershus/Siggerud 04.03.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Rettskilder Akershus/Siggerud 26.08.2019 Påmelding
Arbeidsrett - Stillingsvern Akershus/Siggerud 20.05.2019 Påmelding
Bli bedre sammen /Strömstad 22.01.2019 Påmelding
Den europeiske utfordring Oslo/Brussel/Luxembourg 05.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Sogn og Fjordane/Førde 26.04.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 1 (FTV 1) Vestfold/Sandefjord 01.04.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 1 (FTV 1) Kongsberg Buskerud/Kongsberg 02.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 1 (FTV 1) Storefjell Buskerud/Gol 18.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 2 (FTV 2) Buskerud/Noresund 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 2 (FTV 2) Langesund Telemark/Stathelle 09.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 2 (FTV 2) Åsgårdstrand Vestfold/Åsgårdstrand 04.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt trinn 3 Vest-Agder/Kristiansand S 04.02.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 3 (FTV 3) Vestfold/Larvik 04.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt trinn 4 (FTV 4) Buskerud/Vikersund 03.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 1 Trøndelag/Stjørdal 21.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Hordaland/Norheimsund 31.05.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Hordaland/Bergen 18.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 Hordaland/Sandsli 26.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 Hordaland/Ulvik 30.08.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 3 Hordaland/Voss 18.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 4 Hordaland/Blomsterdalen 22.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1) Rogaland/Sola 11.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 1 (FTV 1) vår 2019 Rogaland/Stavanger 16.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 2 (FTV 2) Rogaland/Sola 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FagligTillitsValgt 3 (FTV 3) Rogaland/Sola 11.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV II Vest-Agder/Kristiansand S 21.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 1 Akershus/Siggerud 22.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 1 Nordland/Bodø 29.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 1 Nordland/Bodø 01.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 1 Akershus/Siggerud 13.09.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 2 Troms/Tromsø 12.02.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 2 Akershus/Siggerud 26.10.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 2 Akershus/Siggerud 27.04.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 3 Akershus/Siggerud 23.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV 4 Akershus/Siggerud 26.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - FTV1 Vest-Agder/Kardemomme By 11.03.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Industrioverenskomsten Nordland/Mo I Rana 29.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Innleie RKL Hordaland/Bergen 30.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Introkurs for medlemmer og tillitsvalgte Rogaland/Sola 10.04.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Klubbkonferanse Rogaland Rogaland/Sola 05.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Klubbleder konferanse Vest-Agder/Kristiansand S 03.06.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Kurs for oss under 30 år Hordaland/Stord 22.02.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Overenskomstkurs Byggfag Troms/Tromsø 05.02.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Overenskomstkurs i Riksavtalen Troms/Tromsø 21.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Regional Ungdomskonferanse Trøndelag/Verdal 11.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Regionale ungdomskonferanse ADK Øst Østfold/Grålum 17.01.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Riksavtalen Hordaland/Sandsli 18.02.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Tillitsvalgtkurs- Fagpolitisk Troms/Tromsø 29.04.2019 Påmelding
Fellesforbundet - VTA Rogaland/Sola 22.05.2019 Påmelding
FF innleie bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven Vest-Agder/Kristiansand S 18.12.2018 Påmelding
FYKO 2019 Møre og Romsdal/Geiranger 01.03.2019 Påmelding
Globaliseringskolen Aust-Agder/Arendal 12.06.2019 Påmelding
LO Ungdomskolering, Trinn 1 og 2 Vest-Agder/Kristiansand S 11.02.2019 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 26.03.2019 Påmelding
LO-skolen modul Arbeidsliv Akershus/Siggerud 24.09.2019 Påmelding
LO-skolen modul Organisasjon og ledelse Akershus/Siggerud 11.11.2019 Påmelding
LO-skolen modul Samfunn Akershus/Siggerud 02.09.2019 Påmelding
LO-skolen modul Solidaritet Akershus/Siggerud 11.06.2019 Påmelding
Pedagogisk forum Akershus/Siggerud 25.02.2019 Påmelding
Yorkshireskolen Oslo/Yorkshire - England 27.10.2019 Påmelding