AOF.no

Yrkessjåførfaget Vg3 – LK20

Kurs ID: 502562

Oppstart

mandag 4. september 2023

Slutter

mandag 27. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 1. juli 2023

Timeantall

Totalt: 158

Timer med foreleser: 158

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Kulturhuset, Mysen

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang praktisk erfaring som yrkessjåfør, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som yrkessjåfør være noe for deg!

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til yrkessjåfør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Vurderingsordning

Før fagprøven må alle som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, ha bestått en skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt. Eksamen skal ikke ha forberedelses del.

Opplæringen i vg3 yrkessjåførfaget skal avsluttes med en fagprøve. Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst to virkedager. Etterutdanningen for yrkessjåfører (YSK) må være gjeldende før avlegging av fagprøven. Før fagprøven må kandidaten avlegge en prøve i samsvar med § 16 i yrkessjåførforskriften.

Yrkessjåførfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på vg1 service og samferdsel, vg2 transport og logistikk og vg3 yrkessjåførfaget (hovedfokus). Opplæringen følger utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

Hovedområder i vg3

Planlegging og drift
Hovedområdet omfatter organiseringen av en transportbedrift. Videre inngår planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i bedriften, og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I hovedområdet inngår gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

Transport
Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. Hovedområdet omfatter også kundebehandling og miljøvennlig behandling av gods. Hovedområdet omfatter valg og forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø. Det inngår enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. Hovedområdet omfatter bruk av manuelt og elektronisk verktøy til å behandle transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag.

https://www.udir.no/kl06/YRK3-02/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Kompetansemål etter vg3


Planlegging og drift
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • planlegge transportoppdrag i samsvar med bestilling, bedriftens rutiner og krav til sikker, miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift

 • planlegge transportoppdrag med tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon

 • gjøre rede for oppbygging og organisering av en transportbedrift

 • gjøre rede for hvordan interne og eksterne rammebetingelser påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og lønnsomhet

 • gjøre rede for yrkessjåførens rolle fra produksjon til gjenvinning

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer og bedriftens rutiner

 • forstå aktuelle nasjonale og europeiske transportdokumenter

 • bruke bedriftens betalingssystemer

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i yrkessjåførfaget


Transport
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon

 • gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy uten unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon

 • opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold

 • gjennomføre transportoppdrag i samsvar med de kravene som bransjen og bedriften stiller

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens krav

 • benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør

 • utføre effektiv og sikker lasting og lossing av gods i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetskrav

 • gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods

 • velge utstyr og metode som skal sikre last og personer i kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk

 • bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer

 • gjøre rede for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte

 • utføre enkelt vedlikehold og klargjøring av kjøretøy, utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag

 • følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser

 • utføre arbeidsoppgaver på en helsemessig forsvarlig måte

 • beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske normer næringen arbeider etter

Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer. 

Du avlegger offentlig tverrfaglig eksamen etter endt undervisning. Eksamen etter LK20 må avlegges digitalt.

Etter søknad vil undervisningen bli finansiert av Viken fylkeskommune. Undervisningen kan da blir gratis for deg.
Følgende kriterier må være oppfylt:
- være bosatt i tidl. Østfold fylke eller folloregionen
- kunne dokumentere minimum 7000 timer relevant praksis i faget før oppstart. (timetallet tilsvarer 4 år i 100% stilling)
- være over 25 år

Viken

Kulturhuset, Mysen

Kontakt

Jan-Erik Kristiansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.