AOF.no

Yrkesnorsk – Yrkessjåfør – Buss – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 501276

Oppstart

onsdag 7. september 2022

Slutter

onsdag 14. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 31. august 2022

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset skal gi deltakeren en innføring i lover- og regler, hms og generelt arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje.

Beherske et språknivå på A2, skriftlig og muntlig. Jobber i bransjen.

Kurset består av 12 moduler:

 1. Introduksjon

 2. Sikkerhet og transport

 3. Transportoppdrag - tyngre kjøretøy

 4. Transportoppdrag - Planlegging med bedrift

 5. Arbeidsoppgaver - daglig drift

 6. Kjøretøyets konstruksjon

 7. Yrke - bussjåfør

 8. Adgangskontroll og personvern

 9. Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 10. Bedriftens rutiner

 11. HMS

 12. Les og skriv - avsluttende kartleggingstest - bussjåfør

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

 

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF 

øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen vil være et stort tema i løpet av kurset.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Se din fagforening sin hjemmeside for stipend muligheter.

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.