AOF.no

Yrkesnorsk – Yrkessjåfør-buss

Kurs ID: 503359

Oppstart

torsdag 21. september 2023

Slutter

torsdag 18. januar 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 7. september 2023

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Stavanger

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

For deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i bussbransjen.

Erfaring fra bransjen. Vi anbefaler at du har et språknivå på A2/B1 muntlig og skriftlig, ved oppstart av kurset.

1.    Introduksjon

2.    Sikkerhet og transport

3.    Transportoppdrag

4.    Transportoppdrag

5.    Arbeidsoppgaver

6.    Kjøretøyets konstruksjon

7.    Yrke - bussjåfør

8.    Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

9.    Bedriftens rutiner

10. HMS

11. Les og skriv - avsluttende kartleggingstest – bussjåfør

·       Øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje. 

·       Tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.

·       Optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF.

·       Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje. 

·       Utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform.

Undervisningen gjennomføres i tradisjonelt klasserom med lærer.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Er du medlem i et LO-forbund, og har vært det i mer enn 3 år, kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til yrkesnorsk kurs for inntil kr 4 000,-.

AOF har nå tilbud til deg som er LO medlem! Om du har rett på stipendet fra LOs utdanningsfond, er prisen 4000,- for kurset. Du må selv søke utdanningsfondet for å få utbetalt stipendet.

Rogaland

Stavanger

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.