AOF.no

Yrkesnorsk – Sjåfører i avfall- og gjenvinningsbransjen

Kurs ID: 502668

Oppstart

torsdag 24. august 2023

Slutter

torsdag 21. desember 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 10. august 2023

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du som sjåfør i avfall- og gjenvinningsbransjen og ønsker å kommunisere bedre med dine kunder og kollegaer?

Yrkesnorsk er et norskkurs som fokuserer på språket og ordforrådet du trenger i ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje.

Kurset er rettet mot alle som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk.

Beherske et språknivå på A2, skriftlig og muntlig, som tilsvarer å kunne delta i rutinesamtaler og utveksle informasjon om kjente emner og aktiviteter. Du må ha tilknytning til avfall- og gjenvinningsbransjen.

Kurset består av 12 moduler:

 1. Introduksjon

 2. Sikkerhet og transport

 3. Transportoppdrag - tyngre kjøretøy

 4. Transportoppdrag - Planlegging med bedrift

 5. Arbeidsoppgaver - daglig drift

 6. Kjøretøyets konstruksjon

 7. Yrke – yrkessjåfør

 8. Adgangskontroll og personvern

 9. Arbeidsplan, rapporter og internkontroll

 10. Bedriftens rutiner

 11. HMS

 12. Les og skriv – avsluttende kartleggingstest – Yrkessjåfør

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.
 

Det er ingen eksamen på kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HKDir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.


Virtuelt klasserom

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.