AOF.no

Yrkesnorsk – Industriell matproduksjon

Kurs ID: 502867

Oppstart

tirsdag 11. april 2023

Slutter

torsdag 15. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 20:00

Påmeldingsfrist

søndag 2. april 2023

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Innlandet

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Dette kurset er for deg som ønsker å øke dine ferdigheter i norske ord og faguttrykk. Kurset gir deg en innføring i viktige lover og regler, HMS

Du bør ha opp i mot 5 års erfaring i din bransje, da dette kurset er et forkurs mot et teori til fagprøven- kurs

Kurset består av disse modulene:

 • Introduksjon

 • Jeg er medarbeider i matvareindustrien

 • Mattilsynet som organisasjon

 • Kommunikasjon

 • Ulike typer av råvarer i produksjon

 • Merking av matvarer

 • Arbeidsoppgaver

 • Hygiene

 • Kvalitet og kvalitetssikring

 • HMS

 • Arbeidsplan og rapporter

 • Les og skriv - alle temaer

Du som gjennomfører kurset skal:

 • Øke din kompetanse på norske ord og faguttrykk i din bransje

 • Øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet og i din bransje

 • Utvikle dine språklige ferdigheter som skal gi deg bredere forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet.

 • Utvikle skriftlige og muntlig norsk

 • Få utviklet din digitale kompetanse

Lærer legger deltakers erfaringer fra arbeidsplassen til grunn i opplæringen. Undervisningen består av gruppearbeid, selvstudier, og muntlig dialog. Kurset gjennomføres i Teams. Du må ha tilgang på egen PC.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Er du medlem i et LO forbund, og har vært det i mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til yrkesnorsk kurs for inntil kr 4 000,-.

Innlandet

Innlandet

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.