AOF.no

Yrkesnorsk – helsefagmedarbeider

Kurs ID: 501884

Oppstart

torsdag 4. mai 2023

Slutter

torsdag 22. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 4. mai 2023

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset kan du melde deg på uansett hvor du bor i Norge. Kurset er er i virtuelt klasserom, så du trenger en pc med lyd/kamera og et stabilt internett.

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.

Deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norsk ord og faguttrykk i helsefag- bransjen. Kurset gir deg som deltaker en innføring i ord og uttrykk, og lover og regler, HMS. Du får utviklet dine muntlige og skriftlige norskferdigheter. Vi anbefaler at du har et språknivå på A2/B2, ved oppstart av kurset.

Vi anbefaler at du har jobbet i bransjen i 5 år. Vi anbefaler et språknivå på A2/B1 ved oppstart av kurset.

Kurset består av 14 moduler:

 • Introduksjon

 • Medarbeider ved en helseinstitusjon

 • Organisering av helse- Norge

 • Kommunikasjon

 • Menneskekroppen og sykdommer

 • Folkehelse

 • Arbeidsoppgaver

 • Hygiene

 • Etikk og holdninger

 • HMS

 • Arbeidsplan og internkontroll

 • Lover og regler helse- og omsorgssektoren

 • Arbeidsplan, rapporter

 • Les og skriv

Personer som ønsker å utvikle en bedre forståelse for norske ord og fagutrykk i sin bransje. Utvikle dine muntlige og skriftlige norskferdigheter.

Lærer tar utgangspunkt i deltakers medbrakte erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning. Du må ha tilgang på egen PC.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Er du medlem i et LO-forbund, og har vært det i mer enn 3 år, så kan du søke LOs utdanningsfond for stipend til yrkesnorsk kurs for inntil kr 4 000,-.

AOF har nå tilbud til deg som er LO-medlem! Om du har rett på stipendet fra LOs utdanningsfond, er prisen kr 4 000,- for kurset. Du må selv søke utdanningsfondet for å få utbetalt stipendet.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.