AOF.no

Yrkesnorsk – Helsefagarbeider – Virtuelt klasserom

Kurs ID: 500764

Oppstart

torsdag 8. september 2022

Slutter

torsdag 22. desember 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

søndag 28. august 2022

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset retter seg mot kursdeltakere som skal tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om den enkeltes forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. Kursdeltaker bør ha opp arbeidserfaring rettet mot et fagbrev da dette kurset er et forkurs der kursdeltakeren skal opparbeide seg god nok norskspråklig kompetanse, for å kunne gjennomføre et teori til fagprøven-kurs på et senere tidspunkt. Vi anbefaler et språknivå på A2.

Deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norsk ord og faguttrykk i helsefag- bransjen. Kurset gir deg som deltaker en innføring i ord og uttrykk, og lover og regler, HMS. Du får utviklet dine muntlige og skriftlige norskferdigheter. Vi anbefaler at du har et språknivå på A2/B2, ved oppstart av kurset.

Vi anbefaler at du har jobbet i bransjen i 5 år. Vi anbefaler et språknivå på A2/B1 ved oppstart av kurset.

Kurset består av 14 moduler:

 • Introduksjon

 • Medarbeider ved en helseinstitusjon

 • Organisering av helse- Norge

 • Kommunikasjon

 • Menneskekroppen og sykdommer

 • Folkehelse

 • Arbeidsoppgaver

 • Hygiene

 • Etikk og holdninger

 • HMS

 • Arbeidsplan og internkontroll

 • Lover og regler hele- og omsorgssektoren

 • Arbeidsplan, rapporter

 • Les og skriv- alle temaer

Personer som ønsker å utvikle en bedre forståelse for norske ord og fagutrykk i sin bransje. Utvikle dine muntlige og skriftlige norskferdigheter.

Lærer tar utgangspunkt i deltakers medbrakte erfaringer og kompetanse i undervisningen. Kurset vil legge vekt på muntlig dialog og utvikling av skriveferdigheter gjennom gruppearbeid, selvstudier og fellesundervisning. Du må ha tilgang på egen PC.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Se din fagforening sin hjemmeside for stipend muligheter.

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.