AOF.no

Yrkesnorsk for avfalls- og gjenvinningsbransjen – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502409

Oppstart

torsdag 14. september 2023

Slutter

torsdag 9. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 14. september 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen og har et behov og ønske om å heve din kompetanse i yrkesnorsk? Da bør du melde deg på dette kurset!

Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor fagområdet/bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Personer som ønsker å øke sine ferdigheter i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk. Kurset skal gi deltakeren en innføring i lover- og regler og generelt arbeidsrelaterte oppgaver i sin bransje.

  • Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til bransjen

  • Tilgang til PC med kamera og mikrofon

Opplæring i yrkesnorsk med utgangspunkt i følgende faglige emner:    

·       Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»

·       Begreper fra bransjen – avfallsfraksjoner

·       Begreper fra transport – trafikk/transport/ADR

·       Forståelse for HMS- hva og hvorfor

·       Det å melde avvik er helt ok ( å gjøre arbeidsplassen bedre og tryggere)

·       Samhandling på arbeidsplassen

·       Å være del av et arbeidsmiljø

·       Arbeidslivet i Norge ( den norske arbeidslivmodellen – flatere struktur)

·       En innføring i muligheter for fagbrev

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

MÅL: at alle skal kunne kommunisere selv, ikke via arbeidsleder/tolk

- øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

- tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

- optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF 

øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

- få utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør har et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike arbeidsmetoder mot denne målgruppen. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid og klassediskusjon. Deltakers egne erfaringer fra arbeidsplassen bringes inn i løpet av kurset.

Ingen.

Dekkes av midler fra bransjeprogrammets avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.