AOF.no

Yrkesnorsk – Barne- og ungdomsarbeider

Kurs ID: 503338

Oppstart

mandag 29. januar 2024

Slutter

mandag 27. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 15. januar 2024

Pris

5950,-

Timeantall

Totalt: 60

Timer med foreleser: 60

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Yrkesnorsk er norskkurs som fokuserer på det språket og ordforrådet du trenger i akkurat ditt yrke. Målet med kurset er at du skal lære mer norsk generelt, og få bedre forståelse for ord og uttrykk som brukes i din bransje. Samtidig vil du få bedre innsikt i arbeidskulturen for ditt fag.


Kurset egner seg for deg som ønsker å utvikle din kompetanse for norske ord og faguttrykk i helsesektoren. Yrkesnorsk gir deg en innføring i ord og uttrykk og HMS, og du får utviklet dine muntlige og skriftlige norskferdigheter. Vi anbefaler språknivå A2/B1, ved oppstart. Om du behersker et annet nordisk språk, vil vi ikke anbefale dette kurset.

Vi anbefaler at du har erfaring fra bransjen og at du har et språknivå som tilsvarer A2 muntlig- og skriftlig.

 • oppvekstarenaer i samfunnet

 • pedagogisk medarbeider

 • kommunikasjon

 • pedagogisk arbeid

 • rutinesituasjoner

 • lek og utvikling

 • hygiene

 • etikk og holdninger

 • HMS 

 • les/skriv – eksamenstrening

 • oppsummering – hva har jeg lært

Du som gjennomfører dette kurset skal: 

 • øke din kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn mot din bransje 

 • tilegne deg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om din forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet

 • optimalisere din mulighet til å kunne gjennomføre teori til fagprøven-kurs hos AOF 

 • øke din kompetanse på lover og regler i arbeidslivet rettet mot din bransje 

 • utviklet din digitale kompetanse ved å ta i bruk en læringsplattform

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

AOF har nå tilbud til deg som er LO medlem! Om du har rett på stipendet fra LOs utdanningsfond, er prisen 4000,- for kurset. Du må selv søke utdanningsfondet for å få utbetalt stipendet.

Rogaland

STAVANGER

Kontakt

Elin Idland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.